باید دوباره شروع کنم به نوشتن.

یا نه.

نمی دانم از پاک کردن نوشته های اینجا پشیمانم یا نه. گمانم نه. حالا می روم یک جای پرایوت، واقعا پرایوت.


+ 1396/11/27ساعت 12:48 ،فلانی |

همه‌چیز را پاک کردم.

کاش می‌شد خودم را هم پاک کنم.


+ 1396/11/21ساعت 17:46 ،فلانی |