این هزار و سومین پست من در دسپرادو است.این بلاگ نه روایت همه ی زندگی ام است و نه پر از نوشته هایی پرمعنا و طولانی.پست اولم عکسی از ایگلز بود. آیا این فائزه همان

این هزار و سومین پست من در دسپرادو است.

این بلاگ نه روایت همه ی زندگی ام است و نه پر از نوشته هایی پرمعنا و طولانی.

پست اولم عکسی از ایگلز بود.

آیا این فائزه همان فائزه ی چهارونیم سال پیش است؟

عوض شده ام. بزرگ شده ام و دارم بزرگ تر هم می شوم.

از نوشتنش گریه ام می گیرد ولی من امید دارم.

امید.

:)


+ 1396/4/21ساعت 23:07 ،فلانی |