همه‌چیز را پاک کردم.کاش می‌شد خودم را هم پاک کنم.

همه‌چیز را پاک کردم.

کاش می‌شد خودم را هم پاک کنم.


+ 1396/11/21ساعت 17:46 ،فلانی |