گاهی دلم برای زهرا تنگ میشه ولی یادم میفته که رابطه مون همیشه همراه با استرس اگه منو نخواد چی بود. و کلا حس می کردم هیچ وقت نمی فهممش. آرامش نداشتم، مهم ترین مس

گاهی دلم برای زهرا تنگ میشه ولی یادم میفته که رابطه مون همیشه همراه با استرس "اگه منو نخواد چی" بود. و کلا حس می کردم هیچ وقت نمی فهممش. آرامش نداشتم، مهم ترین مسئله همین بود.

به نظرم دیگه هیچ وقت برنگردیم به هم و این یه جورایی غصه دارم می کنه. شاید چون درست-حسابی خداحافظی نکردیم. مطمئن نیستم پتانسیل رابطه ی سالم داشت یا نه، بهرحال رابطه ش با من از یه جایی به بعد فولفیلینگ نبود. تلاشمون رو هم کردیم ولی نشد دیگه.


+ 1396/4/17ساعت 01:15 ،فلانی |