بیست و نه دی ِ نود و یک نوشته ام: تصور خودم و مه تا در هایپر.کِی بود که رفتیم هایپر و خیلی حوصله نداشتم و زود برگشتم خانه؟

بیست و نه دی ِ نود و یک نوشته ام: "تصور خودم و مه تا در هایپر".

کِی بود که رفتیم هایپر و خیلی حوصله نداشتم و زود برگشتم خانه؟


+ 1396/4/21ساعت 23:18 ،فلانی |