الان سری قدیمی دوازده صحنه از زندگی یک کنکوری رو دیدم و یهو یه شوری توم بیدار شد که دوازده صحنه از زندگی یک بیست و یک ساله بسازم. یا حتی یک دانشجوی ادبیات انگلی

الان سری قدیمی "دوازده صحنه از زندگی یک کنکوری" رو دیدم و یهو یه شوری توم بیدار شد که "دوازده صحنه از زندگی یک بیست و یک ساله" بسازم. یا حتی "یک دانشجوی ادبیات انگلیسی".

ینی واقعا یه کاری هست که دلم میخواد انجامش بدم؟=))))


+ 1396/4/21ساعت 23:39 ،فلانی |