سه. حساب دخل و خرجت رو داشته باش! یه کم سخته. آبسسیو نشو رو چیزای کوچیک (زیر سه چهار تومن) ولی بزرگا رو بنویس
سه. حساب دخل و خرجت رو داشته باش! یه کم سخته. آبسسیو نشو رو چیزای کوچیک (زیر سه چهار تومن) ولی بزرگا رو بنویس
+ 1396/5/4ساعت 21:19 ،فلانی |