دلت می‌خواد چه کسی باشی؟چه جور کاری دوست داری انجام بدی؟قصد داری با چه سبکی زندگی کنی؟میخوای با چه جور آدم‌هایی وقت بگذرونی؟
دلت می‌خواد چه کسی باشی؟

چه جور کاری دوست داری انجام بدی؟

قصد داری با چه سبکی زندگی کنی؟

میخوای با چه جور آدم‌هایی وقت بگذرونی؟


+ 1396/5/20ساعت 23:56 ،فلانی |