امسال قراره از نظر درسی با سالهای قبل فرق کنه. یه عالمه برنامه دارم که میخوام بهشون برم. انگیزه فعلا دارم. ولی انگیزه کافی نیست، لازمه روتین بسازم.

امسال قراره از نظر درسی با سالهای قبل فرق کنه. یه عالمه برنامه دارم که میخوام بهشون برم. انگیزه فعلا دارم. ولی انگیزه کافی نیست، لازمه روتین بسازم.


+ 1396/5/21ساعت 00:10 ،فلانی |