دلم تنگ شده بود واسه اینجا :)امروز روز فکر کردنه. بالاخرهه این روز رسید :)) که بشینم فک کنم واسه سمستر بعدی میخوام چیکارا کنم و چیکارا نکنم و فلان.

دلم تنگ شده بود واسه اینجا :)
امروز روز فکر کردنه. بالاخرهه این روز رسید :)) که بشینم فک کنم واسه سمستر بعدی میخوام چیکارا کنم و چیکارا نکنم و فلان.


+ 1396/6/16ساعت 12:55 ،فلانی |