از CBT بودن و هیچوقت به روانکاوی نرسیدن می ترسم. از اینکه همیشه authenticity واسه م مسخره باشه و بهش بخندم. گمونم به خانومهای 30-something ی که کلاس یوگا می رن

از CBT بودن و هیچوقت به روانکاوی نرسیدن می ترسم. از اینکه همیشه authenticity واسه م مسخره باشه و بهش بخندم. گمونم به خانومهای 30-something ی که کلاس یوگا می رن و چاکراهاشون رو باز می کنن هم باید حسودیم شه :))


+ 1396/6/17ساعت 11:26 ،فلانی |