یه راهکاری به ذهنم رسید. فکر کنم باید بیشتر با ادبیات و سینما درگیر شم چون همیشه اون وجه شخصیتمو رو می کنن.

یه راهکاری به ذهنم رسید. فکر کنم باید بیشتر با ادبیات و سینما درگیر شم چون همیشه اون وجه شخصیتمو رو می کنن.


+ 1396/6/17ساعت 11:30 ،فلانی |