باز خودم را خفه کرده ام با بلاگ های رندم و دیدن اچیومنتهای بقیه و حالم بد است. باز باید به خودم یادآوری کنم همینجا که هستم خوشبختم. که اینجا را دوست دارم. که زن

باز خودم را خفه کرده ام با بلاگ های رندم و دیدن اچیومنتهای بقیه و حالم بد است. باز باید به خودم یادآوری کنم همینجا که هستم خوشبختم. که اینجا را دوست دارم. که زندگی ساده ام را دوست دارم. که دانشگاه، خانه، کتابخانه را دوست دارم، که انتخابش کرده ام. که جای درستی ام، که همین را میخواهم. که قرار است بخوانم و بنویسم و بزرگ شوم. که د بست ایز یت تو کام، که زندگی ام هنوز در پیش رو ست.

از وضعیت نوشتنم راضی نیستم. کم می نویسم. کم reflect میکنم، کم به پشت سرم نگاه می کنم. زیاد استرس دارم. پس از فردا زمان دقیق درس خوندنمو مشخص میکنم و بعدش دیگه اصلا درس نمی خونم. فقط نوشتن و معاشرت و غیره.


+ 1396/7/3ساعت 20:16 ،فلانی |