دیشب رفتم دوچرخه سواری، و نمی خواهم درباره اش بنویسم چون می ترسم جادویش از دست برود.

دیشب رفتم دوچرخه سواری، و نمی خواهم درباره اش بنویسم چون می ترسم جادویش از دست برود.


+ 1396/7/11ساعت 16:34 ،فلانی |