خیلی احساس بدی دارم. چرا؟ چون:1. خیلی وقت تلف می کنم هنوز، خیییییییییییییییییییییییییلی! و واقعا هلپلس م. واقعا ِ واقعا نمیدونم چیکار کنم. به اینترنت ِ جانک معت

خیلی احساس بدی دارم. چرا؟ چون:

1. خیلی وقت تلف می کنم هنوز، خیییییییییییییییییییییییییلی! و واقعا هلپلس م. واقعا ِ واقعا نمیدونم چیکار کنم. به اینترنت ِ جانک معتادم، معتاد! نمیتونم رو چیزهای جدی و مهم تمرکز کنم. دقیقا موردی که توش به د. حسودیم میشد.


2. از نوشتن ِ فارسیم راضیم ولی انگلیسی اصصصصصلا ننوشته م مدتیه! و کاملا دارم پنیک می کنم. نمی دونم چجوری شروع کنم، واقعا نمی دونم!


3. از خوندن ِ بلاگ رندوم استرس گرفتم. که آی من نمی دونم می خوام با زندگیم چی کار کنم MA phD چی بخونم اصلا ازدواج مذهب نماز حجاب روزه و واقعا تهوع و استرس گرفتم. نمی دونم چه چیزی تو وجودمه که دوست داره حالم رو اینطور بد کنه.


4. همینا بس نبودن آقا؟:))


+ 1396/7/25ساعت 19:04 ،فلانی |