مدام باید یاد خودم بندازم دارم پیشرفت ِ واقعی می کنم، میخونم و می نویسم و دلیلی نداره از چیزی بترسم. هیچ کس باسواد به دنیا نیومده و من تااااااازه بیست و یک سالم

مدام باید یاد خودم بندازم دارم پیشرفت ِ واقعی می کنم، میخونم و می نویسم و دلیلی نداره از چیزی بترسم. هیچ کس باسواد به دنیا نیومده و من تااااااازه بیست و یک سالمه!:)


+ 1396/8/25ساعت 22:49 ،فلانی |