احساس میکنم هیچ چیز جدید و جذابی وجود نداره تو زندگیم. نمی دونم. انگار تو دنیای وست ورلد زندگی کنم: مصنوعی و فیک. نمی فهمم مشکلم چیه. یه چیزیه شبیه روزمرگی گمون

احساس میکنم هیچ چیز جدید و جذابی وجود نداره تو زندگیم. نمی دونم. انگار تو دنیای وست ورلد زندگی کنم: مصنوعی و فیک. نمی فهمم مشکلم چیه. یه چیزیه شبیه روزمرگی گمونم. ولی دقیقا روزمرگی نیست. به نظرم بهتره بخوابم و فردا به این چیزها فکر کنم. چون خیلی خیلی خیلی خوابم میاد.


+ 1396/8/27ساعت 21:45 ،فلانی |