دارم بخش هایی از گذشته رو پاک می کنم.اما نه اون قدر که همه چیز یادم بره.چیزهایی که لازمه برای جلوگیری از regress کردنم رو نگه می دارم.

دارم بخش هایی از گذشته رو پاک می کنم.

اما نه اون قدر که همه چیز یادم بره.

چیزهایی که لازمه برای جلوگیری از regress کردنم رو نگه می دارم.


+ 1396/8/28ساعت 15:42 ،فلانی |