صپ زومبا کردم. خوب بود. بعد سیب زمینی تخم مرغ خوردم، suicide squad رو تا ته دیدم، عصرش رفتم عکس رادیولوژی گرفتم و بعد شماره دوزی و بلاگ گردی و بعد دوره کردن تار

صپ زومبا کردم. خوب بود. بعد سیب زمینی تخم مرغ خوردم، suicide squad رو تا ته دیدم، عصرش رفتم عکس رادیولوژی گرفتم و بعد شماره دوزی و بلاگ گردی و بعد دوره کردن تاریخ شخصیم.

دو شبه. باید 12 میخوابیدم. پشیمونم. :(


+ 1396/4/21ساعت 23:07 ،فلانی |