بعد سه روز نشسته م این جا که بنویسم.اول بگم دارم protege moi گوش می دم و خوشحال ِ یه کم فرانسه ای ام که بلدم.قبلش هم ژغیو ا ل ویل. اون و می فهمیدم یه کم. loin d
بعد سه روز نشسته م این جا که بنویسم.
اول بگم دارم protege moi گوش می دم و خوشحال ِ یه کم فرانسه ای ام که بلدم.قبلش هم ژغیو ا ل ویل. اون و می فهمیدم یه کم. loin devant و tellement رو.
دیگه چی بگم؟ امم. شاید برم یکی از نشستای بیستاسی #شااید #فاینلی راجب کریتیکال تینکینگ ه و می ترسم خیلی بیسیک باشه دیگه. نات دت آیم ا پروفشنال یا چیزی ولی خب.
خب الان مونوکروم نو کیس. :))
یادم باشه فردا از مامان راجب تراپی بپرسم. حتما.


+ 1395/6/7ساعت 01:29 ،فلانی |