در کورا پرسیده ن روزی یه ساعت چیکار کنیم که زندگی مون بهتر شه؟ بعد گفته ن create.دلم میخواد بنویسم روزی یه ساعت. وای. میدونی چقددر میشه نوشت تو یه ساعت؟ #ذوق و
در کورا پرسیده ن روزی یه ساعت چیکار کنیم که زندگی مون بهتر شه؟ بعد گفته ن create.
دلم میخواد بنویسم روزی یه ساعت. وای. میدونی چقددر میشه نوشت تو یه ساعت؟ #ذوق و چه آدم پیشرفتش رو می بینه و ذوق می کنه.


+ 1395/6/10ساعت 23:56 ،فلانی |