و این که کلا دوست دارم مستقل تر بشم تو دانشگاه. کارای بیشتری رو تنها انجام بدم. تجربه ی ترم تابستون که با سحر و زهرا هم کلاسی نبودم خیلی خوب و rewarding بود برا
و این که کلا دوست دارم مستقل تر بشم تو دانشگاه. کارای بیشتری رو تنها انجام بدم. تجربه ی ترم تابستون که با سحر و زهرا هم کلاسی نبودم خیلی خوب و rewarding بود برام.


+ 1395/6/14ساعت 00:11 ،فلانی |