میدونی؟ واقعا دوست دارم با آدمهایی که تو یه چیزهایی ازم بهترن دوست بشم. آدمای خفن، آدمایی که دیدن شون بهم انگیزه بده، آدمهایی که برای خواسته هاشون تلاش می کنن.
میدونی؟ واقعا دوست دارم با آدمهایی که تو یه چیزهایی ازم بهترن دوست بشم. آدمای خفن، آدمایی که دیدن شون بهم انگیزه بده، آدمهایی که برای خواسته هاشون تلاش می کنن.


+ 1395/6/14ساعت 00:13 ،فلانی |