می‌دونم که یکی از همین روزا باید بزرگ شم. باید دست از مسخره بازی بردارم، برنامه‌نویسی، آشپزی و نقاشی با آبرنگ یاد بگیرم و دنبال کار بگردم. یکی از همین روزا باید
می‌دونم که یکی از همین روزا باید بزرگ شم. باید دست از مسخره بازی بردارم، برنامه‌نویسی، آشپزی و نقاشی با آبرنگ یاد بگیرم و دنبال کار بگردم. یکی از همین روزا باید یاد بگیرم چه‌طور با آدم‌ها تعامل کنم، چه‌طور نت‌ورکینگ کنم، چه‌طور سی‌وی خالیم رو پر کنم و هزاران نکته‌ی ادالتینگ دیگر.
ولی تا اون‌موقع می‌خوام به این سلف‌دیلوژن قشنگ ادامه بدم. ظهرها ساعت 12 بیدار شم، ورزش نکنم، گلوتن و غذای فرآوری‌شده بخورم و با ذوق و شوق اگزیستنشال سایکوتراپی بخونم. یادم بره بزرگ شده‌م و آقای کیرکیگارد گفته‌ن failing to choose is also a choice، یادم بره آقای نیچه گفته‌ن become what you are و سر دوراهی either/or بشینم و بوجک‌هورسمن ببینم.

به نظرتون میشه؟


+ 1395/6/16ساعت 12:31 ،فلانی |