خوبم. یه کم گیج و خسته‌م و اعصابم خرده و اورولمدم ولی خوبم.
خوبم. یه کم گیج و خسته‌م و اعصابم خرده و اورولمدم ولی خوبم.


+ 1395/7/4ساعت 21:00 ،فلانی |