امروز صبح پا شدم یه کم درس خوندم. بعد حالم بد شد، یه عالمه کریمینال مایندز دیدم، وبسایت بازیگر رید رو دیدم، یکی از آرتیکل های پانیذ رو خوندم، الان هم با استرس و
امروز صبح پا شدم یه کم درس خوندم. بعد حالم بد شد، یه عالمه کریمینال مایندز دیدم، وبسایت بازیگر رید رو دیدم، یکی از آرتیکل های پانیذ رو خوندم، الان هم با استرس و غصه و دل درد نشسته م هتل کلیفورنیا گوش می کنم و با زهرا حرف می زنم.
+ 1395/8/4ساعت 18:38 ،فلانی |