دلم درد میکنه خب لعنتی.و باز هم نرفتم اپیلاسیون و ابروی ِ کوفتی.اه.
دلم درد میکنه خب لعنتی.
و باز هم نرفتم اپیلاسیون و ابروی ِ کوفتی.
اه.


+ 1395/8/4ساعت 18:51 ،فلانی |