امروز رفتم حموم با اسپاتیفای و پلی لیست حمومش. بعد یه کم پازلم رو درست کردم. وای من استرس ِ فردا رو دارم و اردوی رصد. برم یه کم جمع کنم خونه رو.
امروز رفتم حموم با اسپاتیفای و پلی لیست حمومش. بعد یه کم پازلم رو درست کردم. وای من استرس ِ فردا رو دارم و اردوی رصد. برم یه کم جمع کنم خونه رو.
+ 1395/9/3ساعت 22:10 ،فلانی |