فیلمها و سریالهایی که تو 95 دیدم و یادمه :دیسیزن چهار شرلاکبوجکریک اند مورتیCriminal MindsHouseMahou ShoujoAttack on Titanترو دیتکتیو امسال بود یا پارسال؟Inside

فیلمها و سریالهایی که تو 95 دیدم و یادمه :دی

سیزن چهار شرلاک

بوجک

ریک اند مورتی

Criminal Minds

House

Mahou Shoujo

Attack on Titan

ترو دیتکتیو امسال بود یا پارسال؟

Inside Out

The Hateful Eight

In Bruges

Seven Psychopaths

Zootopia

Modern Family

نصف ِ Mr. Robot

سه اپیسود وست ورلد

Arrival

نصف ِ Dr. Strange :دی

بیگ بنگ تئوری (کامل!)

Moana

Anthem of the heart

The Intouchables

The Fountain

فروشنده

The Sixth Sense

سایه روشن :))

Dancer in the Dark

عه اصلا یاد ِ بلک میرر نبودم، اونم دیدم

فکر کنم اینسپشن و بتمن بگینز رو هم دوباره دیدم، همین طور شاینینگ رو


خدا میدونه چقدر دیگه هم هست که یادم نمیاد!+ 1395/12/30ساعت 02:25 ،فلانی |