چند تا از آرتیکلهای خوبی که خونده م و یادم میاد:این داستان محشر DFWاین مقاله از خانوم لاهیری راجع به ایتالیایی یاد گرفتناین سری مقاله های بی نظیر ِ Waitbutwhy ک

چند تا از آرتیکلهای خوبی که خونده م و یادم میاد:

این داستان محشر DFW

این مقاله از خانوم لاهیری راجع به ایتالیایی یاد گرفتن

این سری مقاله های بی نظیر ِ Waitbutwhy که در طی سال‌ها بارها خوندمشون (کلا این بلاگ معرکه ست)

این مقاله از سایت aeon که یادمون میندازه "non binary" خوندن یه سری افراد یه پارادوکسه

این که شاهکار نیست ولی خوب و صمیمه.+ 1396/1/3ساعت 21:50 ،فلانی |