ساعت یازده بیدار می‌شوم، با این که شب قبل دوازده خوابیده بودم. برعکس روزهای پیش خسته نیستم. لباس‌هایم را عوض می‌کنم. تی‌شرت بنفشه و پلیور دزدیده شده را با تی‌شر

ساعت یازده بیدار می‌شوم، با این که شب قبل دوازده خوابیده بودم. برعکس روزهای پیش خسته نیستم. لباس‌هایم را عوض می‌کنم. تی‌شرت بنفشه و پلیور دزدیده شده را با تی‌شرت آبی نودت عوض می‌کنم. مامان اصرار دارد بیندازمش دور چون کهنه شده. جوراب‌های صورتی کثیف و لگین خاکستری‌ام را هم می‌پوشم. هوای اتاق سرد است و هوای بقیه‌ی خانه گرم، این است که روی تی‌شرتم یک cardigan بی‌دکمه‌ی بنفش می‌پوشم که درآوردنش راحت است.

موهایم را شانه نمی‌کنم چون کثیفند. باید بروم حمام. تنبلی‌ام می‌آید. دیشب مسواک نزدم چون خوابم گرفت و نمی‌خواستم خوابم بپرد.


+ 1396/1/6ساعت 06:59 ،فلانی |