بایوی آدم‌ها همیشه برایم جالب بوده است. به نظرم بایویعنی تو چه‌طور خودت را تعریف می‌کنی. بعضی‌ها می‌نویسند عکاس، نقاش، هنرمند. بعضی‌ها UTو SBU و SUT. بعضی آدم‌ه

بایوی آدمها همیشه برایم جالب بوده است. به نظرم بایو یعنی تو چهطور خودت را تعریف میکنی. بعضیها مینویسند عکاس، نقاش، هنرمند. بعضی‌ها UT و SBU و SUT. بعضی آدم‌ها ترجیح می‌دهند با ماه تولدشان تعریف شوند، یا با سال تولدشان. بعضی‌ها علایقشان را می‌نویسند: کتاب، فیلم، سینما، قهوه، سفر. بعضی‌ها دلشان می‌خواهد با یک نقل‌قول خودشان را به بقیه بشناسانند، بعضی‌ها با تعدادی ایموجی.

من؟ یکی از موردعلاقه‌ترین بایوهایم driven and derided by vanity بود، که هم نشان‌دهنده‌ی دیدگاهم نسبت به خودم بود و هم نشان می‌داد که ادبیات دوست دارم. هیچ‌‌وقت دلم نخواسته با جایی که در آن درس می‌خوانم، یا ماه تولدم تعریف شوم. علایق منطقی‌ترند گمانم، اما این که من ادبیات و فیلم و موسیقی دوست دارم ویژگی خاص و منحصربه‌فردی نیست.

این است که نمی‌دانم خودم را چه‌طور کلمه کنم. الان یاد بایوی توئیترم افتادم: fluid. گمانم درست و کافی‌ست. تا اطلاع ثانوی fulid خواهم ماند و به جستجو و کشف و تغییر ادامه خواهم داد.


+ 1396/8/28ساعت 16:45 ،فلانی |